پیچ نما و نصب پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان راپل

ارتفاع کاران راپلکو
منتشر شده در 14 مرداد 1398

نصب پیچ رولپلاک سنگ نما با طناب راپل و رنگ آمیزی نما


محکم سازی نما و تثبیت سنگ نمای ساختمان


09216517348

دیدگاه کاربران