دیرین دیرین - رادیو پارالمپیک

دیرین دیرین
منتشر شده در 13 شهریور 1400

رادیو پارالمپیک


آقای طبل شادانه اگه روحش خبر داشت چه افتخار‌آفرینی‌هایی قراره تو پارالمپیک کسب کنیم عمرا نمی‌مرد!

دیدگاه کاربران