با بی توجهی فرد مهم زندگیمان چه کنیم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

خانمی سوال پرسیده اند که در خانواده مدام مورد بی توجهی قرار می گیرندو هیچ کس حرفهایش را نمی شنود.

دیدگاه کاربران