داستان فیلم Tenet کریستوفر نولان چیست؟

کافه تماشا
منتشر شده در 03 دی 1399

از اتاق های آبی و قرمز تا استالسک-12 و پلوتونیوم 241 همه ی این ها تنها چند عنصر کلیدی در قصه ی گسترده ی فیلم Tenet نولان هستند. پس باید با موشکافی این اثر پیچیده درکی کامل از داستان «تنت» پیدا کرد.

دیدگاه کاربران