فیزیوتراپی سکته مغزی09128332821

فیزیوتراپی
منتشر شده در 15 بهمن 1397

09128332821فیزیوتراپی سکته مغزی توسط دکتر حامد احمدی گل و ویزیت در منزل انجام میشود

دیدگاه کاربران