جوکر (2019) - تفاوت علت و دلیل

نشر شدت
منتشر شده در 17 اردیبهشت 1399

فیلم مورد بحث: [ جوکر - (2019) - Joker]


ساخته: تاد فیلیپس


محتوا و اجرا: نیما حیاتی مهر


انتشار: نشر شدت


آدرس اینترنتی نشر : www.Sheddat.com

دیدگاه کاربران