تحلیل بی نظیر فیزیک کنکور- مدارهای الکتریکی

آکادمی آموزش مفهومی فیزیک
منتشر شده در 28 شهریور 1399

ای جریان الکتریکی شیطون. توی فیلم مربوط به ولتاژ که قبلا داخل کانال قرار دادم یک مقدار به جریان هم اشاره کردم. توی این سوال به صورت تخصصی از مقاومت معادل و جریان کل و جریان در هر شاخه صحبت میکنم و به صورت کاملا مفهومی بهت یاد میدم چطور با مدار برخورد کنی. یکی از مهم ترین نکات در بررسی جریان الکتریکی فهم سواله که با حفظ یک سری نکات حفظی به هیچ عنوان نمیتونی از پسش بربیای. ویدیو های منو دنبال کن تا فیزیک برات شیرین بشه...

دیدگاه کاربران