ماشین بازی کودکانه جدید : ساخت پل لگویی و نجات ماشین های سقوط کرده با بیل مکانیکی

Kids TV
منتشر شده در 13 اردیبهشت 1400

ایده بازی کودکانه با ماشین سنگین


برنامه کودک دنیای ماشین ها پر از داستان ها و اتفاقاتی که برای ماشین های مختلف پیش میاد.


قسمت جدید ساخت پل لگویی با لودر و نجات ماشین های سقوط کرده با بیل مکانیکی

دیدگاه کاربران