اجرای تحسین‌برانگیز پارسا خائف در عصر جدید

ترندباشی
منتشر شده در 28 تیر 1398

آخرین شرکت کننده شب اول مرحله نیمه نهایی پارسا خائف از شهر اردبیل بود. او توانست اجرای تحسین برانگیز با تصنیفی فارسی و همچنین قطعه مشهور آذری ساری گلین را روی صحنه به نمایش بگذارد.

دیدگاه کاربران