بزرگترین حشرات دنیا را بشناسید !!!

دنیای مجازی
منتشر شده در 20 آبان 1397

بزرگترین حشره هایی که تاکنون پا بر روی زمین گذاشته اند، حشراتی از گونه سنجاقک هستند که اغلب با نام «griffinfly» شناخته می شدند. طول بال آنها به 83 سانتیمتر می رسیده و آرواره هایی بزرگ داشته اند که آن ها را به شکارچی هایی قدرتمند بدل می نموده.


خوشبختانه نسل آن ها قرن ها پیش در دوران پالئوزوییک (Paleozoic) منقرض شده. با این که حشرات امروزی نمی توانند چنین رشدی را تجربه کنند، اما برخی از آن ها به قدری بزرگ هستند که می توانند وحشت را در دل حشره شناسان ایجاد نمایند.


در این ویدیو چند مورد از بزرگترین حشراتی که بر روی کره زمین زندگی می کنند را به شما معرفی می نماییم.

دیدگاه کاربران
ترنج -

واییی چقددد زشتننن