مستند موبایلی - گفتگوی کامل امیر تاجیک با شبکه چهار سیما

مستند ساز
منتشر شده در 08 آبان 1400

گفتگو با امیر تاجیک پیرامون ساخت مستند موبایلی در برنامه بی چارچوب کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهارم سیما

دیدگاه کاربران