پیشنهاد هفدانگ: فیلم چی ببینیم؟ (نسخه تیرماه)

FilmMilm
منتشر شده در 24 مرداد 1396

در مجموعه ویدیوهای پیشنهاد هفدانگ تلاش میکنیم جدیدترین فیلمها، سریالها و آلبومهای موسیقی ایرانی و خارجی را معرفی کنیم. در پیشنهاد فیلم این ماه ۴ فیلمی را که این روزها به دست دوستداران سینما رسیده است، معرفی کرده ایم. قطاربازی۲ (دنی بویل)، مستند من هیث لجر هستم، جان ویک۲ و مرگ لویی چهاردهم. www.hafdang.com

دیدگاه کاربران