شیوه داوری ششمین دوره جشنواره بازی ها از زبان علی فخار

برترین های دنیای مجازی
منتشر شده در 23 شهریور 1396

گفتگوی علی فخار روابط عمومی بنیاد بازی های رایانه ای با بازی سنتر درباره شیوه داوری آثار شرکت کنندده در ششمین دوره جشنواره بازی ها رایانه ای

www.BaziCenter.com

دیدگاه کاربران