پیام تهدیدآمیز گروه anonymous به ایلان ماسک با زیرنویس فارسی

دنیای مجازی
منتشر شده در 19 خرداد 1400

پیام تهدیدآمیز گروه anonymous به ایلان ماسک با زیرنویس فارسی

دیدگاه کاربران