17 آزمایش علمی شگفت انگیز با آهنربا

کاوشگر
منتشر شده در 23 آبان 1400

سرگرمی در خانه با آزمایش های علمی بر اساس خاصیت آهن ربا و ترفندهای جالب.

دیدگاه کاربران