یو 46کمبی - U46 Combi سم علفکش حرفه ای

آریا سبز
منتشر شده در 02 دی 1396

از بین برنده ی بسیار قوی و سریع علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم و جو. محصول شرکت نوفارم اتریش. این علف کش پس از سمپاشی ابتدا جذب شاخ و برگ علف گردیده و سپس به سرعت به تمامی اندام های آن راه یافته علف را از پای در می آورد. دریافت جزئیات بیشتر در www.ariasabz.com . تماس: 09142973005 – 09354406776

دیدگاه کاربران