کرونا دامن همه را خواهد گرفت ؛ چه باید کرد ؟!

شگفتانه
منتشر شده در 20 اسفند 1398

شیوع ویروس کرونا در چین و سپس در کشورهای دیگر جهان نقطه عطفی در صنعت ورزش و مشاغل حرفه‌ای بود.


در مدتی که کارمندان ناچار به کار از منزل بودند و والدین در تعطیلی مدارس از فرزندانشان در خانه‌ها مراقبت می‌کردند.


حال بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها به فکر فرو رفته‌اند:


آیا واقعا به دفاتر بزرگ‌شان نیاز دارند؟

دیدگاه کاربران