اگر اهل کباب و منقلی الکی خودت رو با باد زدن هلاک نکن

شگفتانه
منتشر شده در 22 آبان 1400
دیدگاه کاربران