رقابت سندرز و وارن داغ شد !

شگفتانه
منتشر شده در 30 دی 1398

تنش میان سندرز و وارن به اوج خود رسیده است. وارن ادعا کرد که سندرز در سال 2018 به او گفته که یک زن نمی‌تواند رئیس جمهور آمریکا شود و اکنون نیز سندرز به حامیانش گفته به من حمله کنند


سندرز مدعی شد که در سال 2015 به نفع وارن کنار کشیده است و وقتی وارن خودش تصمیم به عدم نامزدی گرفته است او نامزد انتخابات شده


در حالی که سه هفته تا انتخابات درون حزبی مانده این درگیری به سود جو بایدن است. وارن و سندرز باید حامیان خود را پشت یک نامزد واحد جمع کنند.

دیدگاه کاربران