فیزیوتراپی در منزل شرق تهران 09128332821

دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل

فیزیوتراپی در منزل شرق تهران 09128332821 فیزیوتراپی کودکی که دچار دیسپلازی ژنتیکی یا کوتولگی میباشد "درمان توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل"

دیدگاه کاربران