اخراج فرمانده ی پر اشتباه امریکایی

دنیای مجازی
منتشر شده در 01 شهریور 1396

گزارشی از اخراج یک فرمانده نیروی دریایی امریکا که اشتباهات بسیاری در این مدت داشته

دیدگاه کاربران