تشخیص دردهای کاذب از دردهای واقعی زایمان

صبا
منتشر شده در 29 بهمن 1398

دردهای زایمان در ابتدا کاذب است که با گذشت هفته‌های بارداری و در زمان مشخصی تبدیل به دردهایی واقعی خواهد شد.


این دردهای کاذب شکلی از آمادگی را به بدن مادر برای زایمانش خواهد داد.


در این ویدیو خانم ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران در مورد تفاوت دردهای کاذب زایمان با دردهای واقعی آن و چگونگی تشخیص آنها برای شما به طور کامل صحبت خواهد کرد.

دیدگاه کاربران