روند کامل تولد کودک و خروج جفت از رحم در زایمان طبیعی

صبا
منتشر شده در 27 بهمن 1398

بدن یک جنین‌ برای متولد شدن، نظم و هماهنگی خاصی را رعایت می‌کند. به زبانی دیگر، آنها برای گذر از کانال زایمان، طی یک زایمان طبیعی به نوعی خاص خودشان فکر می‌کنند.

در این ویدیو، خانم ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران، در مورد تولد کودکتان از لحظۀ شروع تا پایان یک زایمان طبیعی و لحظات پس از زایمان برای شما به شکلی دقیق و کامل صحبت‌ خواهد کرد.

دیدگاه کاربران