تحلیل حرف Q در خوشنویسی

مرکز خوشنویسی بین الملل-88079304
منتشر شده در 02 تیر 1398

تحلیل حرف Q در #خوشنویسی #کاپرپلیت در مقیاس 2 میلیمتر و #کاغذ شماره 8 #خوشنویسی #کاپرپلیت #خودکاری #خوشنویسی #بین_الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #نوک_قلم #هندرایتینگ #کاپرپلیت #گوتیک #دسته_قلم #هندرایتینگ #مجتبی_کرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل #دفتر_کاپرپلیت

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.