بازگشت 32 میلیون پلاک فک شده به شماره‌گذاری خودرو

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 اسفند 1399

بازگشت 32 میلیون پلاک فک شده به شماره‌گذاری خودرو


سردار سیدکمال هادیانفر افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته در سامانه شماره گذاری و همچنین رو به اتمام بودن کد پلاک های برخی استان های کشور مراکز شماره گذاری با کمبود پلاک مواجه بودند.


وی ادامه داد: تاکنون از 66 میلیون پلاکی که قابل تخصیص بود 55 میلیون آن واگذار شده که 32 میلیون از آنها پلاکهای فک شده هستند.


رییس پلیس راهور افزود: به عنوان مثال یکی از هموطنان بیش از 500 پلاک بنام خودش در سیستم شماره گذاری پلیس داشت که بیش از یکسال از فک شدن آنها می گذشت و بلااستفاده بودند.


سردار هادیانفر افزود: در همین راستا پیشنهادی از سوی پلیس به هیات دولت ارسال شد تا پلاکهایی که یکسال از فک شدن آن گذشته باشد با حفظ اطلاعات و سوابق قبلی به چرخه سیستم شماره گذاری برگردند. این پیشنهاد مورد موافقت هیات دولت قرار گرفت.


رئیس پلیس راهور ناجا گفت: هموطنان عزیز در مراکز شماره گذاری مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در خصوص باشند زیرا تخصیص اینگونه پلاکها فقط بصورت سیستمی است و عامل انسانی نقشی ندارد.


وی در خصوص نقل و انتقال های وسیله نقلیه بصورت حضوری در روزهای پایانی سال افزود: همه خدمات مربوط به تعویض پلاک در مراکز شماره گذاری فقط از طریق نوبت دهی اینترنتی است و به هیچ عنوان بصورت حضوری و دستی صورت نخواهد پذیرفت.

دیدگاه کاربران