نان هم گران شد!

تماشاخانه
منتشر شده در 03 آذر 1396

گرانی نان بالاخره اجرایی شد تا نان در سفره ها گران شود. حالا اما قیمت های جدید نان اعلام شده است. قیمت انواع نان برای فروش در نانوایی‌های تهران اعلام شد. بر این اساس قیمت نان بربری از 650 به 750 تومان، نان تافتون سنتی از 400 به 460 تومان، قیمت نان سنگک از 800 به 920 تومان و نان لواش و تافتون گردان از 210 به 240 تومان افزایش یافته است.

دیدگاه کاربران