واکنش مجری صدا و سیما به بدهکاران بانک تجارت

تماشاخانه
منتشر شده در 24 مرداد 1398

روزنامه فرهیختگان نام بدهکاران اصلی بانک تجارت را ثبت کرده است


وقتی نام و مبلغ بدهی این بدهکاران اعلام می شد مجری از شدت عصبانیت خیس عرق شد

دیدگاه کاربران