آموزش الفبای انگلیسی با آهنگ : حروف I تا L

شگفتانه
منتشر شده در 18 تیر 1401

بگذارید حروف I J K L را بگوییم. بیاموزید چگونه اگوانا جت بادبادک لیمو را به انگلیسی بگویید.

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران