استاد غفاری : خدا دوست ندارد بنده اش جهنم برود لذا ...

شهد عشق (استاد غفاری)
منتشر شده در 23 شهریور 1399

محبت خداوند به بنده اش این است که او را به ابتلائات میاندازند تا از گناهان پاک بشود .


وظیفه ما صبر بر این امتحانات است .


امام علی (علیه السلام) فرمودند : صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو برد. 


غرر الحکم 1874

دیدگاه کاربران