اهنگ شاد کودکانه انگلیسی - کیک مافین

Kids TV
منتشر شده در 08 آبان 1397

شعر تصویری شاد کودکانه برای آموزش زبان انگلیسی


متن شعر:


Do you know the Muffin Man,


The Muffin Man,


The Muffin Man


Do you know the Muffin Man,


Who lives on Drury Lane?


Yes, we know the Muffin Man,


The Muffin Man,


The Muffin Man


Yes, we know the Muffin Man,


Who lives on Drury Lane!

دیدگاه کاربران