ماشین بازی کودکانه جدید : زلزله و سقوط ماشین ها به داخل گودال و اعزام جرثقیل

Kids TV
منتشر شده در 14 بهمن 1399

ایده بازی کودکانه با ماشین


برنامه کودک دنیای ماشین ها پر از داستان ها و اتفاقاتی که برای ماشین های مختلف پیش میاد.


این قسمت  زلزله و سقوط ماشین ها به داخل گودال و اعزام جرثقیل

دیدگاه کاربران