در ریاض چه خبر است ؟

شگفتانه
منتشر شده در 21 اسفند 1398

محمد بن سلمان در حالی بانفوذترین مخالفانش را متهم به کودتا کرده که به نظر می رسد ماجرا چیز دیگری باشد.

دیدگاه کاربران