استخر پیش ساخته اینتکس سایت

اینتکس سنتر
منتشر شده در 19 تیر 1399

استخر پیش ساخته برای شنا آب تنی آب درمانی پرورش ماهی و ذخیره آب زمین کشاورزی مناسب است که از آن در ویلا باغ زمین کشاورزی و ... استفاده میشود.

دیدگاه کاربران