دایناسورها چه رنگی بودند؟

گروه آموزشی ویدوآل
منتشر شده در 23 فروردین 1396

منبع: vido.al/d/2068 |تلگرام: t.me/vidoal | این یک میکرورپتوره(ریز دزد) یک دایناسور گوشتخوار پرنده با حدود نیم متر طول و چهار بال، ماهی میخورد و حدود 120 میلیون سال پیش زندگی میکرد. بیشتر چیزایی که ما ازش می دونیم از فسیل هایی مثل این به دست اومده.به نظرتون رنگ هایی که ما اینجا میبینیم خیالی و هنریه؟

دیدگاه کاربران