تربیت جنسی و ویژگیهای بلوغ ونوجوانی بطورمنظوم(قسمت اول)دکتر بابایی

مرکز حال خوب (فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

تعدادی از کتب ایشان(34 جلد نظم ونثرکه 5 جلد آنها در خصوص فرزندپروری است) درسایت طاقچه با سرچعلی باباییقابل استفاده است.ضمنا درآمد کتب وی صرف ترویج معارف ائمه(ع) می شود. کلیه اشعار سخنرانیها و کتب از سخنران می باشد. که در نوع خود کم نظیر است.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.