اعلام مخالفت سامان سلامیان

مهندس سلامیان
منتشر شده در 07 مرداد 1397

اعلام مخالفت سامان سلامیان

با طرح اِعمال قطعی سوابق تحصیلی به صورت سی درصد در پذیرش دانشجو

دیدگاه کاربران