گفتگو با اسدالله یکتا کوچک مرد تاریخ سینمای ایران

اسدالله یکتا
منتشر شده در 19 تیر 1397

دارای مدرک تحصیلی سیکل است، فعالیت هنری را از تئاتر شروع کرد و زمانی که برای تماشای برنامه به تئاتر رفته بود به درخواست مدیر برنامه به فعالیت در تئاتر پرداخت او کوتاه قد ترین بازیگر ایرانی است.

دیدگاه کاربران