شادی و آرامش با خدایی شدن(قسمت5) دکتر بابایی (آرامش روانی در غزلی از سخنران)

حال خوب(فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

دکتر بابایی در جهت خنثی سازی افکار و آرا تربیتی روانشناسان غرب که در قالب ایسم های مختلف با دین ستیزی مسیر رستگاری بشر را به انحراف کشیده اند تاکنون بیش از 35 جلد کتاب بصورت نظم ونثر منتشر نموده که تعدادی از کتب مزبور درسایت طاقچه با سرچ علی بابایی قابل استفاده است.ضمنا درآمد کتب وی صرف ترویج معارف ائمه(ع) می شود و برای سخنرانیها تا کنون هیچ حق الزحمه ای دریافت نکرده.

دیدگاه کاربران