سیصدمین پست برمدار هدف

برمدارهدف
منتشر شده در 27 شهریور 1399

.


✅300 عدد ابجد کلماتی چون صراط فکر و منیره


من و شما اگر می خواهیم به سرانجام خوب برسیم ابتدا باید راه را درست انتخاب کنیم


.


✴و این صراط درست بر مبنای فکری درست انتخاب میشه ما با اندیشه های ارزشمند میتونیم به موفقیت برسیم وقتی که شما صراط درست انتخاب کنی و تفکر منطقی داشته باشی و تامل صحیح در انجام کار آویزه گوشت باشه میتونی به جایگاه منیر برسی یعنی اینکه از ظلمات خارج بشی و به یک گشاده دستی برسی و به شرایط ایده آل دست پیدا کنی


.


⭕ما در پیج بر مدار هدف سعی کردیم راه را درست انتخاب کنیم با تامل و تفکر پیش ببریم و انشاالله زمینه‌ رسیدن به شرایط ایده‌آل رو فراهم کنیم


.


.


.


.


.


#کسب_و_کار #بیزینس #موفقیت #نیکوروش #برمدارهدف8

دیدگاه کاربران