آیا جنگ و مرافعه زیاد در دوران آشنایی امری طبیعی است؟؟؟

کلینیک ویان
منتشر شده در 19 آبان 1399

آیا هفته ای یک بار جنگ و بحث در دوران آشنایی و دوستی قبل از ازدواج واقعا نمک رابطه است؟؟؟

آیا وقتی هنوز دختر و پسر در دوره آشنایی هستند و باهم بحث دارند و قسمت های سخت زندگی شروع نشده است با ازدواج کردن این بحث ها خاتمه پیدا می کند؟؟؟

صحبت های دکتر سامرند سلیمی در این مورد


گروه روانپزشکی ویان

روانپزشکی و روانشناسی بزرگسال نوجوان و کودک

مطب دکتر سامرند سلیمی

بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22904886 / 22904887

22385718 / 22385679

وبسایت

http://vianclinic.com/

دیدگاه کاربران
<