اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید

شگفتانه
منتشر شده در 10 آذر 1398

حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز یکشنبه 10 آذر 98 در ابتدای جلسه ی درس خارج فقه با اشاره به فرارسیدن زمان ثبت نام انتخابات مجلس ضمن شرح حدیثی درباره شروط پذیرش مسئولیت، مطالبی بیان کردند.

دیدگاه کاربران