مراقب سارق بزرگ باشید!

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 13 اردیبهشت 1401

حجت الاسلام سیدکاظم روحبخش نکته مهمی را گوشزد می کند.

برشی از برنامه تکیه مجازی

دیدگاه کاربران