بزرگترین اختلاس های تاریخ ایران

میرادو
منتشر شده در 01 بهمن 1398

بزرگترین اختلاس های تاریخ ایران

اختلاس واژه;ای است که در سال ;های اخیر زیاد آن را می;شنویم؛ داستانش هم بسیار ساده است، یک عده کارمند دولت یا وابسته به دولت تصمیم می گیرند اموال دولتی یا غیردولتی را به صورت غیر قانونی برداشت کنند.

دیدگاه کاربران