نقاشی منظومه شمسی کودکانه با سیاره های بامزه

Kids TV
منتشر شده در 26 دی 1400

نقاشی کودکانه


آموزش گام‌ به‌ گام نقاشی به کودکان عزیز


این قسمت آموزش نقاشی منظومه شمسی با سیاره های بامزه


با کمک اشکال هندسه دایره ای شکل

دیدگاه کاربران