چرا «جوکر» واکین فنیکس شبیه هیچ فیلم دیگری نخواهد بود؟

سینماپلاس
منتشر شده در 03 شهریور 1398

فقط یک نکته دربارهٔ جوکر با بازی واکین فنیکس و کارگردانیِ تاد فیلیپس می دانیم: این فیلم شبیه هیچ فیلم دیگری نیست.

دیدگاه کاربران