شبیه سازی آبشستگی و انتقال رسوب معلق در نرم افزار FLOW3D

هزار دانش
منتشر شده در 17 تیر 1399
دیدگاه کاربران