پنجاه هزارتومان تا شمال !

شگفتانه
منتشر شده در 24 بهمن 1398

قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال افتتاح شد


بیست و سوم و بیست و چهارم بهمن‌ماه طرح آزمایشی تردد در آزادراه تهران – شمال بوده‌ و تردد آزمایشی در این دو روز برای خودروها رایگان بود. این پروژه اوایل اسفندماه بهره‌برداری رسمی می‌شود.

دیدگاه کاربران