معنابخشی به آثار تولیدی هنر کاربردی و صنایع دستی با تکیه بر مکتب هنر رضوی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 09 آذر 1402

گزارشی از نشست خبری جشنواره "گنجینه مهر" که با مشارکت موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار می شود

دیدگاه کاربران