کلیپ پدر فوت شده برای وضعیت واتساپ جدید . بابا کاش برگردی . پنجشنبه اسـت

سرچ گوگل
منتشر شده در 05 بهمن 1400

پنجشنبه اسـت

با فرستادن فاتحه و صلوات

یادی کنیم ازعزیزانمون

خدایا عزیزان ما را

قرین رحمت خود

قرار ده

روحشون شاد

و قرین رحمت الهی

دیدگاه کاربران