کلیپ استوری پنجشنبه ها . پنجشنبه های دلتنگی . روح عزیزان آسمانی شاد

ترندباشی
منتشر شده در 07 بهمن 1400

چقدر سخت است پنجشنبه از راه برسد ...


دلت هوای کسی را کند که نداری اش ....


پنج شنبه است

جاهای خالی بسیاری پر نمیشوند

جز تکرار خاطره ای و فاتحه ای


روح عزیزان آسمانی شاد

پنجشنبه های دلتنگی / به یاد عزیزان آسمانی / کلیپ غمگین پنج شنبه

دیدگاه کاربران